So sánh sản phẩm

Lắp đặt hệ thống báo cháy trạm biến áp 110kv trên cả nước

Ngày đăng : 15:50:08 10-05-2019
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------o0o-----------
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
(Số: 0503/2019/HĐKT/3TVIET-NH)
Căn cứ vào:
 • Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 14/06/2005
 • Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 14/06/2005
 • Nhu cầu và khả năng của hai bên
Hôm nay, ngày 05 tháng 03 năm 2019 tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY LẮP 3T VIỆT Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng gồm có:
BÊN A (BÊN MUA): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY LẮP 
Đại diện:         Ông ................                Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:                  
Điện thoại:       
Mã số thuế:     
Tài khoản số:  tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam-CN Hà Tây
 
BÊN B (BÊN BÁN) : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM HẢI
Đại diện: …………………………                Chức vụ: …………………..
Địa chỉ : Tầng 2,Số 119,Nguyễn Ngọc Nại,Phường Khương Mai,Quận Thanh Xuân,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam
Điện thoại: ………………….            
Mã số thuế: 0106560763
Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………..
 
Sau khi thỏa thuận hai bên nhất trí ký kết hợp đồng với các nội dung điều khoản sau:
Điều 1:   ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ GIÁ TRỊ CỦA HỢP ĐỒNG:
 1. Đối tượng của Hợp đồng: Là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm
 2. Tổng giá trị của hợp đồng đã bao gồm 10% VAT là: 
Điều 2:   THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
            Thời hạn thực hiện hợp đồng: 12 tuần (Bao gồm cả thời gian đặt hàng và lắp đặt)
Điều 3:    PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
 1. Hình thức thanh toán:
 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho bên B
  1. Thời hạn thanh toán:
+ Lần 1: Bên A thanh toán 30%  giá trị của hợp đồng tương ứng với số tiền : ....................sau khi hai bên ký hợp đồng.
+ Lần 2: Bên A thanh toán 40%  giá trị của hợp đồng tương ứng với số tiền : ......................sau khi lắp đặt xong thiết bị.
+ Lần 3: Bên A thanh toán 30%  giá trị của hợp đồng tương ứng với số tiền : ........................ sau khi Bên B gửi đầy đủ toàn bộ hồ sơ quyết toán. Bên B có trách nhiệm mời đơn vị Cảnh sát PCCC nghiệm thu cấp giấy đủ điều kiện PCCC.
Hồ sơ quyết toán bao gồm:
 • Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng
 • Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng;
 • Hóa đơn tương ứng với giá trị được thanh toán.
 • 01 bản sao y công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng nhập khẩu.
 • 01 bản in màu ( bản in màu từ file scan gốc ) Giấy chứng nhận số lượng chất lượng, Biên bản kiểm nghiệm xuất xưởng (test) của Nhà sản xuất đối với hàng nhập khẩu
Điều 4:   TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B:
 • Cung cấp và thi công đúng chủng loại vật tư hàng hóa đã thống nhất, đảm bảo các yêu cầu về số lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian đã thỏa thuận. Cùng với bên A thỏa thuận khối lượng phát sinh phục vụ thanh toán (nếu có).
 • Hoàn trả đầy đủ mặt bằng sau khi thi công, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ.
 • Thống nhất với Bên A vị trí lắp đặt các thiết bị.
 • Trong quá trình thi công, nếu đơn phương Bên B thay đổi kế hoạch làm ảnh hưởng đến công việc chung và mọi chi phí phát sinh của Bên A do sự thay đổi này thì Bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho bên A.
 • Phối hợp cùng Bên A nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng.
 • Thông báo bằng văn bản cho Bên A các khoản phải thanh toán theo điều 3.
 • Thưc hiện bảo tri vệ sinh  camera và duy trì hoạt động của hệ thống theo hàng quý miễn phí  trong thời gian bảo hành.
Điều 5:   TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
 • Cử cán bộ chuyên trách và các cán bộ có năng lực phù hợp phối hợp làm việc cùng Bên B trong toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng này.
 • Thanh toán cho Bên B giá trị hợp đồng nêu tại Điều 3 của Hợp đồng
 • Phối hợp với Bên B giải quyết các vấn đề cụ thể nảy sinh trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị cho công trình
Điều 6:   PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG
 • Nếu Bên B bàn giao thiết bị chậm tiến độ như đã được quy định tại Điều 2, Bên A được quyền giữ lại không thanh toán cho Bên B 1% giá trị phần thiết bị giao chậm với mỗi tuần chậm tiến độ nhưng tối đa không quá 12% giá trị hợp đồng. Số tiền phạt này sẽ được khấu trừ vào phần thanh toán của Bên A cho Bên B
 • Nếu Bên A thanh toán chậm tiến độ như đã quy định tại Điều 4 thì phải chịu khoản phạt 1% giá trị phần thanh toán chậm cho 1 tuần chậm, số tiền phạt này sẽ được cộng thêm vào số tiền thanh toán của đợt kế tiếp.
Điều 7:   BẢO HÀNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT
  7.1    Thời hạn bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.
     Bên B cam kết hỗ trợ 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. Thời gian khắc phục sự cố: tối đa trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên A đối với các lỗi có thể khắc phục tại chỗ và 30 ngày đối với thiết bị cần phải mang về trung tâm bảo hành. Trong thời gian chờ mang thiết bị đi  sửa chữa, Bên B cung cấp thiết bị tương đương để thay thế tạm thời.
Các chi phí liên quan đến việc sửa chữa, thay thế thiết bị trong thời gian bảo hành do Bên B thanh toán.
7.3 Trong trường hợp các hư hỏng của thiết bị do lỗi của Bên A thì Bên B sẽ hỗ trợ nhân công để sửa chữa hoặc thay thế cho Bên A. Chi phí về phần thiết bị này sẽ do Bên A thanh toán.
 1. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:
 • Người sử dụng không vận hành máy móc theo đúng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật trong quá trình sử dụng và không tuân theo các hướng dẫn sử dụng của Nhà sản xuất (theo tài liệu và sổ hướng dẫn sử dụng của nhân viên kỹ thuật).
 • Người sử dụng tự ý sửa chữa làm hư hỏng vật tư, phụ kiện thiết bị.
 • Các sự cố do hỏa hoạn, lũ lụt, sấm sét và các sự cố bất khả kháng khác.
 • Nhiệt độ phòng đặt thiết bị ngoài giới hạn cho phép (theo thông số kỹ thuật chào thầu của từng thiết bị).
 • Phòng máy ẩm ướt, mưa dột, độ ẩm phòng vượt giới hạn cho phép (theo thông số kỹ thuật chào thầu của từng thiết bị).
Điều 8:     ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 •    Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này. Hai bên có nhiệm vụ thi hành theo pháp luật Việt Nam khi thực hiện hợp đồng này.
 • Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Thanh lý hợp đồng: Hợp đồng sẽ được thanh lý khi hai bên đã bàn giao, nghiệm thu toàn bộ hệ thống và Bên A đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho Bên B.
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có khó khăn, hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không giải quyết được sẽ đưa ra phân xử tại tòa Kinh tế, tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội để giải quyết. Phán quyết của tòa án là cuối cùng và bắt buộc thi hành với cả hai bên. Án phí do bên có lỗi phải chịu.
Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

         (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                   (ký, ghi rõ họ tên)

B - Hình ảnh thi công thực tế:

                                                                           Khu vực máy biến áp
                                    nhà điều khiển

Địa chỉ: Số 119, Đường Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
Website :
https://cameranamhai.vn
http://lapdatbaochay.vn
http://namhaigroup.vn
http://anninhgiamsat.vn
Email : cameranamhai@gmail.com
Hotline: 0936 39 5544 - 0989 445 004
Tags: