So sánh sản phẩm

Đèn năng lượng mặt trời liền thể

 • đèn đường năng lượng mặt trời CX-AT-150

  Công suất:150W                                                
  Bảng năng lượng mặt trời:6V Hiệu suất bảng năng lượng cao                           Dung lượng pin:3.2V 28000MAH Pin lithium                
  chức năng đèn:Kiểm soát ánh sáng + Cảm ứng chuyển động
  Kích thước đèn:630*250*70mm         
  Kích thước bảng năng lượng mặt trời:520 mm*230mm                  
  mắt led 2835 SMD :60 mắt led *1W
  Thời gian chiếu sáng : 2 đến 3 đêm , thời gian sạc pin từ 5 đến 7 tiếng ( Sáng chuyển động )
   Chất liệu : Nhựa ABS 
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • đèn đường năng lượng mặt trời CX-AT-120

  Công suất:120W                                                
  Bảng năng lượng mặt trời:6V Hiệu suất bảng năng lượng cao                           Dung lượng pin:3.2V 28000MAH Pin lithium                
  chức năng đèn:Kiểm soát ánh sáng + Cảm ứng chuyển động
  Kích thước đèn:630*250*70mm         
  Kích thước bảng năng lượng mặt trời:520 mm*230mm                  
  mắt led 2835 SMD :60 mắt led *1W
  Thời gian chiếu sáng : 2 đến 3 đêm , thời gian sạc pin từ 5 đến 7 tiếng ( Sáng chuyển động )
   Chất liệu : Nhựa ABS 
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • đèn đường năng lượng mặt trời CX-AT-90

  Công suất:90W                                                
  Bảng năng lượng mặt trời:6V Hiệu suất bảng năng lượng cao                           Dung lượng pin:3.2V 21000MAH Pin lithium                
  chức năng đèn:Kiểm soát ánh sáng + Cảm ứng  chuyển động
  Kích thước đèn:600*250*70mm         
  Kích thước bảng năng lượng mặt trời:498mm*208mm                  
  mắt led 2835 SMD :120 mắt led
  Thời gian chiếu sáng : 2 đến 3 đêm , thời gian sạc pin từ 5 đến 7 tiếng ( Sáng chuyển động )
   Chất liệu : Nhựa ABS 
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • đèn đường năng lượng mặt trời CX-AT-60(60W

  Công suất:60W                                     
   Bảng năng lượng mặt trời:6V Hiệu suất bảng năng lượng cao                        
    Dung lượng pin:3.2V 14000MAH Pin lithium               
   chức năng đèn:Kiểm soát ánh sáng + Cảm ứng        
  Kích thước đèn:500mm*230mm          
  Kích thước bảng năng lượng mặt trời:383mm*193mm                  
  mắt led 2835 SMD :80 hạt                
  Chất liệu:ABS+Bảng năng lượng mặt trời           
  diện tích chiếu xạ:30 đến 60m2            
  Thời gian chiếu sáng : 2 đến 3 đêm  Sáng chuyển động 
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • đèn đường năng lượng mặt trời CX-AT-30(30W)

  Công suất:30W                                         
   Bảng năng lượng mặt trời: 6V Hiệu suất bảng năng lượng cao          
  Dung lượng pin:3.2V 7000mAH Pin lithium            
  chức năng đèn:Cảm biến radar + điều khiển ánh sáng        
  Kích thước đèn:400*210*60mm        
  Kích thước bảng năng lượng mặt trời:171mm*291mm                 
   mắt led 2835 SMD : 40 hạt       
  Thời gian chiếu sáng : 2 đến 3 đêm  Sáng chuyển động 
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • đèn đường năng lượng mặt trời LY-TYN003 60W

  Công suất:60W                                                
  Bảng năng lượng mặt trời:6V Hiệu suất bảng năng lượng cao                                                                                  Dung lượng pin:3.2V 21000MAH Pin lithium                
  Chức năng đèn:Kiểm soát ánh sáng + Cảm ứng        
  Kích thước đèn:630*250*70mm         
  Kích thước bảng năng lượng mặt trời:498mm*208mm                  
  mắt led 2835 SMD :60 mắt led *1W
  Thời gian chiếu sáng : 2 đến 3 đêm Sáng chuyển động 
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • đèn đường năng lượng mặt trời LY-TYN001 20W

  Công suất:20W                                         
  Bảng năng lượng mặt trời: 6V       
  Dung lượng pin:3.2V 7000mAH Pin lithium            
  Chức năng đèn:Cảm biến radar + điều khiển ánh sáng        
  Kích thước đèn:400*210*60mm        
  Kích thước bảng năng lượng mặt trời:171mm*291mm                 
  Mắt led 2835 SMD : 20 hạt*1W                        
  Thời gian chiếu sáng : 2 đến 3 đêm  sáng chuyển động 
  Liên hệ
  Mua nhanh