So sánh sản phẩm

Đèn pha năng lượng mặt trời Mayor Wolf

 • Đèn năng lượng mặt trời LY-TYN016 100W

  Công suất:CX-BA100W                                                
  kích thước đèn:6V 300mm*249mm*86mm                                    
  kích thước tấm năng lượng mặt trời:450mm*350mm*17mm                               
   Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                      
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực                                
  Diện tích ánh sáng:150m² Tương đương với 200Wđèn sợi đốt                                                            
  Dung lượng pin: 3,2V 20000MAH Pin lithium sắt phosphate                                 
  Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở          
  Mức độ ánh sáng : Sáng mạnh, sáng yếu                                            
  Thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ       zim 3 cấp              
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Đèn năng lượng mặt trời LY-TYN016 50W 5054

  Công suất:CX-BA50W                                                 
  kích thước đèn:6V 265mm*220mm*70mm                                    
  kích thước tấm năng lượng mặt trời:350mm*350mm*17mm                                
  Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                      
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực                                                          
  Dung lượng pin:3,2V 14000MAH  Pin lithium sắt phosphate                                
  Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở          
  Mức độ ánh sáng : Sáng mạnh, sáng yếu                                           
   thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ    zim 3 cấp         
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • "Đèn năng lượng mặt trời LY-TGD001 300W

  Công suất:CX-BA300W                                                
  kích thước tấm năng lượng mặt trời:6V 350mm*530mm*17mm                               
   Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                      
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực                                
  Diện tích ánh sáng:150m² Tương đương với 200Wđèn sợi đốt                                                            
  Dung lượng pin: 3,2V 35000MAH Pin lithium sắt phosphate                                 
  Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở          
  Mức độ ánh sáng : Sáng mạnh, sáng yếu                                            
  Thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ   zim 3 cấp           
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • "Đèn năng lượng mặt trời LY-TGD001 200W

  Công suất:CX-BA200W                                                
  kích thước tấm năng lượng mặt trời:6V 350mm*530mm*17mm                               
   Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                      
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực                                
  Diện tích ánh sáng:150m² Tương đương với 200Wđèn sợi đốt                                                            
  Dung lượng pin:3,2V 28000MAH Pin lithium sắt phosphate                                 
  Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở          
  Mức độ ánh sáng : Sáng mạnh, sáng yếu                                            
  Thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ  zim 3 cấp            
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Đèn năng lượng mặt trời LY-TGD001 100W

  Công suất:CX-BA100W                                                
  kích thước tấm năng lượng mặt trời:6V 350mm*450mm*17mm                               
   Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                      
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực                                
  Diện tích ánh sáng:150m² Tương đương với 200Wđèn sợi đốt                                                            
  Dung lượng pin:3,2V 21000MAH Pin lithium sắt phosphate                                 
  Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở          
  Mức độ ánh sáng : Sáng mạnh, sáng yếu                                            
  Thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ           zim 3 cấp          
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • "Đèn năng lượng mặt trời LY-TGD001 300W

  Công suất:CX-BA300W                                                
  kích thước tấm năng lượng mặt trời:6V 350mm*530mm*17mm                               
   Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                      
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực                                
  Diện tích ánh sáng:150m² Tương đương với 200Wđèn sợi đốt                                                            
  Dung lượng pin: 3,2V 36000MAH Pin lithium sắt phosphate                                 
  Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở          
  Mức độ ánh sáng : Sáng mạnh, sáng yếu                                            
  Thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ   zim 3 cấp           
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • "Đèn năng lượng mặt trời LY-TGD001 200W

  Công suất:CX-BA200W                                                
  kích thước tấm năng lượng mặt trời:6V 350mm*530mm*17mm                               
   Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                      
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực                                
  Diện tích ánh sáng:150m² Tương đương với 200Wđèn sợi đốt                                                            
  Dung lượng pin:3,2V 28000MAH Pin lithium sắt phosphate                                 
  Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở          
  Mức độ ánh sáng : Sáng mạnh, sáng yếu                                            
  Thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ  zim 3 cấp            
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Đèn năng lượng mặt trời LY-TYN016 100W

  Công suất:CX-BA100W                                                
  kích thước tấm năng lượng mặt trời:6V 350mm*450mm*17mm                               
   Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                      
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực                                
  Diện tích ánh sáng:150m² Tương đương với 200Wđèn sợi đốt                                                            
  Dung lượng pin:3,2V 21000MAH Pin lithium sắt phosphate                                 
  Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở          
  Mức độ ánh sáng : Sáng mạnh, sáng yếu                                            
  Thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ           zim 3 cấp          
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Đèn năng lượng mặt trời LY-TYN016 50W

  Công suất:CX-BA50W                                                 
  kích thước tấm năng lượng mặt trời:6V 340mm*350mm*17mm                               
   Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                      
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực                                                          
  Dung lượng pin:3,2V 14000MAH  Pin lithium sắt phosphate                                
  Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở          
  Mức độ ánh sáng : Sáng mạnh, sáng yếu                                           
   thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ     zim 3 cấp 
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Đèn năng lượng mặt trời LY-TYN016 30W

  Công suất:CX-BA30W                                          
   kích thước tấm năng lượng mặt trời:6V 350mm*230mm*17mm                                
  Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng+điều khiển đặt thời gian                                    
  Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực     
  Diện tích ánh sáng:40 đến 70m²                                                                   
  Dung lượng pin:  3,2V 7000MAH Pin lithium sắt phosphate                                 
   Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở                                            
    thời gian chiếu sáng: 12 đến 15 giờ  zim 3 cấp                       
   Loại mắt led:2835/30mắt led                               
  Liên hệ
  Mua nhanh