So sánh sản phẩm

Hà Nội sẽ lắp camera giám sát trên toàn thành phố

Ngày đăng : 13:52:20 29-02-2024

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của thành phố.

Mục tiêu của kế hoạch là đánh giá tổng thể thực trạng triển khai, quản lý, sử dụng hệ thống camera nhằm đưa ra được vị trí chung, tổng thể, thống nhất về mặt kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, kết nối liên thông nâng cao hiệu quả đầu tư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội. 

Từ đó, thành phố có cơ sở xây dựng đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí.