So sánh sản phẩm

Triển khai camera giám sát cách ly tập trung trước 10/5

Ngày đăng : 10:37:50 08-05-2021
Bộ TT&TT vừa ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các sở TT&TT các tỉnh, thành phố về việc thực hiện Công điện số 597/CĐ-BCĐ của BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống COVID-19.Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ TT&TT chỉ định.
 

Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông (bao gồm Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, gọi tắt là các doanh nghiệp được chỉ định) xây dựng hệ thống giám sát và phối hợp với sở TT&TT các tỉnh, thành phố triển khai việc khảo sát, kết nối các camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung do Bộ chỉ định.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai hệ thống kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do UBND tỉnh, thành phố quản lý trên địa bàn cử đầu mối đại diện của cơ sở cách ly phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên, gửi danh sách tổng hợp qua sở TT&TT địa phương.

Giao sở TT&TT thông chủ trì, phối hợp với sở y tế và đầu mối của doanh nghiệp được chỉ định tại địa phương khẩn trương thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung phối hợp với sở TT&TT và doanh nghiệp được chỉ định thực hiện việc kết nối theo phương án thống nhất để phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo điều hành của BCĐ quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Đối với sở TT&TT các tỉnh, thành phố, Bộ TT&TT đề nghị khẩn trương chủ trì, phối hợp với sở y tế chỉ đạo tổng hợp, lập danh sách đầu mối nhân sự có trách nhiệm quản lý các hệ thống camera của các cơ sở cách ly trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với sở y tế, doanh nghiệp được chỉ định và đầu mối được chỉ định của cơ sở cách ly tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung. Chỉ đạo doanh nghiệp được chỉ định thực hiện việc kết nối theo đúng phương án đã thống nhất. Tổng hợp kết quả thực hiện hàng ngày gửi Bộ TT&TT.

 

 
Trong quá trình khảo sát và thực hiện kết nối, đề nghị bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo đúng các quy định và khuyến cáo của BCĐ quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế.

Do tình hình chống dịch cấp bách, Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sở TT&TT các tỉnh, thành phố triển khai sớm nhất, phấn đấu để việc kết nối với hệ thống giám sát tập trung được hoàn thành trước ngày 10/5.

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM HẢI
Địachỉ: Số 46 Ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
Website :
https://cameranamhai.vn
http://lapdatbaochay.vn
Email :cameranamhai@gmail.com
Hotline: 0936 39 5544 - 0989 445 004
Tags: